0

Impressum

Údaje dle § 5 TMG

Stiftung Haus Schminke (Nadace Haus Schminke)
Kirschallee 1b
02708 Löbau

Zastoupena předsednictvem:
Zastoupena předsednictvem nadace:
Albrecht Gubsch
Peter Hesse
Claudia Muntschick

Kontakt
Telefon: 03585-862133
Telefax: -
E-Mail: info@stiftung-hausschminke.eu

Odpovědnost za obsah dle § 55 odst. 2 RStV
Julia Bojaryn
(adresa viz výše)

DIČ
DE284661226

Řešení sporů
Evropská komise poskytuje platformu k online řešení sporů: https://ec.europa.eu/consumers/odr  .
Naši mailovou adresu najdete nahoře v impresu.
Nejme ochotni ani povinni účastnit se procesu narovnávání sporů před orgánem pro řešení spotřebitelských sporů.

Ručení za obsah
Jako poskytovatel služeb jsme odpovědni dle § 7 odst.1 telemediálního zákona (TMG) za vlastní obsahy na těchto stránkách dle obecných zákonů. Dle §§ 8 až 10 TMG však jako poskytoval služeb nejsme povinni kontrolovat zprostředkované a uložené cizí informace a zkoumat okolnosti, které poukazují na protiprávní činnost.

Tím nejsou dotčeny povinnosti odstranit nebo zabránit využití informací podle obecných zákonů. Ručení je však možné až od okamžiku známosti konkrétního porušení zákona. Jakmile budeme obeznámeni s odpovídajícím porušením zákona, neprodleně tyto obsahy odstraníme.

Ručení za odkazy
Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích osob, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto nemůžeme přebírat odpovědnost za tyto cizí obsahy. Za obsahy stránek, na něž odkazujeme, je vždy odpovědný daný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Stránky, na něž odkazujeme, kontrolujeme v momentě prolinkování z hlediska možného porušování zákona. Protiprávní obsahy nebyly v momentě prolinkování zjištěny.

Permanentní obsahovou kontrolu prolinkovaných stránek však bez konkrétního podezření na porušení zákona není možné požadovat. Jakmile budeme upozorněni na porušení zákona, okamžitě dané odkazy odstraníme.

Autorská práva
Obsah a díla na těchto stránkách, které byly vytvořeny provozovatelem stránek, podléhají německému autorskému právu. Rozmnožování, zpracování, šíření a jakýkoli druh zhodnocování mimo hranice autorského práva vyžaduje písemný souhlas daného autora resp. zhotovitele. Stahování a kopírování těchto stránek je povoleno pouze pro soukromé, nikoli komerční účely.

Pokud obsahy na těchto stránkách nebyly vytvořeny provozovatelem stránek, zohledňují se autorská práva třetích osob. Obsahy od třetích osob jsou jako takové označeny. Pokud byste si přesto všimli porušení autorských práv, prosíme o upozornění. Jakmile zjistíme odpovídající porušení zákona, neprodleně tyto obsahy odstraníme.

Fotografie:
Ralf Ganther
Alice Kerling
Marcel Schröder
Všechny další fotografie na těchto stránkách odpovídají následující licenci: Creative Commons Lizenz 3.0  . Fotografové jsou uvedeni v popiscích fotografií, pokud nejsou součástí Nadace Haus Schminke.

Design:
ahoi-buero Dresden

Realizace:
ISS-Oberlausitz
BLUEPAGE-CMS V3.14 (2018)