0

Lokální partneři

Sítě jsou nad zlato!

Fabrik reanimiert!

Od loňského léta pracujeme na našem participativním projektu „Fabrik reanimiert“, který se zabývá budoucností sousední "Nudelei". Všechny důležité informace, termíny a stručný přehled historie továrny najdete zde: www.fabrik-reanimiert.de .

V současné době zkoušíme různé nápady na využití přízemí továrny, všechny jsou přístupné veřejnosti. Vítáme hosty, zájemce a účast.

Tolik dalších ikon...

V loňském roce uplynulo 10 let od založení fantastické sítě ICONIC HOUSES ! Jsme velmi hrdí na to, že jsme její součástí od samého počátku a že se můžeme nazývat "členem Iconic Houses". Když se podíváte na webové stránky této mezinárodní sítě, můžete si prohlédnout celkem 183 domů , z nichž každý je velkolepější než ten předchozí. A v některých z nich můžete dokonce i přenocovat...

Jsme velmi rádi a vděčni za skvělou práci Iconic Houses a výměnu s dalšími institucemi, kterou síť poskytuje.

Takže ještě jednou, i když trochu pozdě: Všechno nejlepší k 10. výročí!

Síť

Posílení regionálního hospodářství a spolupráce s místními podniky nám leží na srdci. Stejně tak si vážíme kooperací na evropské úrovni. Náš korporátní design vzniká v kanceláři Ahoi v Drážďanech a tiskne se u firmy Druckpol v Löbau. „Jablkovice Haus Schminke“ byla vypálena v manufaktuře-lihovaru v Kirschau-Schirgiswalde, mošt a cider jsou od firmy Kekila ze sousední vesnice Lauba a naše publikace „Leuchtendes Schiff in schwerer See“ (Svítící loď na těžkém moři) vznikla ve spolupráci se Saskými novinami. Budoucnost mladých podnikatelů v Horní Lužici a potenciál lokální kreativní branže jsou pro nás důležité. V posledních letech jsme se v našem domě mohli těšit z řady akcí různých iniciativ osob zakládajících nové firmy a projekty.

Od roku 2019 jsme navíc síťovými partnery projektu KuBiMoBil  . KuBiMoBil k nám za nepřekonatelně výhodnou cenu přivádí skupiny dětí z mateřských a základních škol.  .

Jsme členy v evropské síti „Iconic Houses”. Samozřejmě jsme vždy otevřeni novým sítím a iniciativám. Neváhejte nás kontaktovat!

Bauhaus 2019

100 let Bauhausu!

V roce 1919 založil Walter Gropius ve Výmaru Státní Bauhaus a položil tak základní kámen pro moderní kooperaci umění a řemesla. Avantgardní společné vzdělávání architeků, umělců, designérů a řemeslníků vedlo v následujících letech ke vzniku novátorských idejí, konceptů, návrhů, nábytku, budov a užitkových předmětů. V roce 2019 slaví Bauhaus 100 let. Jubileum se připomíná v Dessau, ale i na mnoha jiných místech nově založeného sdružení Bauhaus akcemi, projekty a novými kooperacemi.
Kromě Bauhausu v Dessau a Akademie výtvarných umění v Praze byla Státní akademie umění ve Vratislavi důležitým motorem pro vzdělávání moderních architektů ve 20. a 30. letech 20. století. Hans Scharoun, architekt Schminkeho homu, byl od roku 1923 profesorem ve Vratislavi a ovlivnil styl organického projektování vratislavské školy. Byl s představiteli Bauhausu z Dessau v úzkém kontaktu. Odbornou výměnu zkušeností a diskurz mezi různými školami je třeba chápat jako integrální součást vývoje moderny a avantgardního konceptu výuky v Dessau, Vratislavi a Praze.

Z tohoto důvodu se i Schminkeho dům podílí na oslavách stoletého výročí založení Bauhausu. Aktuální informace k tomu budou průběžně doplňovány na této stránce. V březnu 2019 vyšla naše nová publikace "Der moderne Blick - The modern view" (Moderní pohled) o moderně v architektuře v Sasku. Kniha nabízí díky příběhům, které se skrývají za 20 představenými budovami, a související aplikaci rozšířené reality neotřelé čtenářské potěšení pro každého. Kniha je dostupná v našem Online-Shop u . Všechny další informace najdete na www.dermoderneblick.de  .
Nastavení ochrany osobních údajů
Tento web používá cookies a technologie od externích poskytovatelů služeb.
Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit tento web a váš zážitek.
Tyto techniky mohou shromažďovat osobně identifikovatelné informace.
Rádi bychom vám nabídli možnost, abyste se sami rozhodli, které služby/poskytovatelé mohou přijímat vaše údaje.
Svůj výběr můžete později kdykoli změnit/zrušit na naší stránce ochrany údajů pomocí zde uvedeného formuláře.