0

Cel Fundacji

‎„Fundacja Dom Schminke” jest organizacją posiadającą zdolność prawną z siedzibą w Löbau, w Saksonii. Wyłącznym celem Fundacji jest bezpośrednia ochrona i utrzymanie zabytku architektury, jakim jest Dom Schminke w Löbau w Saksonii, rozsądne jego wykorzystywanie, naukowe badanie i publiczne udostępnianie.” (Wyciąg ze statutu Fundacji z roku 2009)
Z celem Fundacji wiążą się liczne zadania. Należy zachować ten wybitny zabytek architektury jako świadectwo "Nowego Budownictwa” dla przyszłych pokoleń, a równocześnie powinien on być kulturalnym miejscem spotkań miłośników architektury i sztuki z całego świata. Oprócz odwiedzin zwiedzających i imprez specjalnych priorytetem dla nas jest nawiązywanie kontaktów z innymi podmiotami i wzmacnianie publicznego odbioru Domu Schminke. Zachęcamy i dzieci i młodzież do zapoznania się z architekturą. Ponadto badamy Dom Schminkejego historię w kontekście innych budynków modernistycznych naszego regionu.

Wszystkie działania zmierzają do tego, by na stałe zapewnić użytkowanie i utrzymanie Domu w sposób ekonomicznie uzasadniony i zgodny z jego zabytkową wartością.‎
Ustawienia prywatności
Ta strona korzysta z plików cookie i technologii zewnętrznych dostawców usług.
Niektóre z nich są niezbędne, podczas gdy inne pomagają nam ulepszać tę witrynę i Twoje doświadczenia.
Techniki te mogą gromadzić dane osobowe.
Chcielibyśmy zaoferować Ci możliwość samodzielnego decydowania, które usługi/dostawcy mogą otrzymywać Twoje dane.
Możesz później zmienić/odwołać swój wybór w dowolnym momencie na naszej stronie ochrony danych, korzystając z dostępnego tam formularza.